اثرات مخرب تشویق دانش‌آموزان

اثرات مخرب تشویق دانش‌آموزان از ابتدای کارم در مدرسه تاکنون، یکی از دغدغه‌های اصلی معلمان و مدیران که با آن مواجه شده‌ام، این بوده است که چگونه می‌توان دانش‌آموزانی را که درس نمی‌خوانند، تکلیف انجام نمی‌دهند یا قوانین را رعایت

Read more