برچسب: انگیزش بیرونی

  • اثرات مخرب تشویق دانش‌آموزان

    اثرات مخرب تشویق دانش‌آموزان از ابتدای کارم در مدرسه تاکنون، یکی از دغدغه‌های اصلی معلمان و مدیران که با آن مواجه شده‌ام، این بوده است که چگونه می‌توان دانش‌آموزانی را که درس نمی‌خوانند، تکلیف انجام نمی‌دهند یا قوانین را رعایت نمی‌کنند (اصطلاحا بی‌انضباط‌) به انجام کار تشویق کرد؟ چگونه می‌توان رفتار درست (رفتار مدنظر معلم)…