نیاز به عشق در کودکان

نیاز به عشق در کودکان افراد به روش‌های گوناگونی عشق‌ورزی می‌کنند، آن‌ها در کودکی آموخته‌اند چگونه عشق را دریافت و آن را بیان کنند. کودکان با توجه به محبت والدین، درمی‌یابند که آیا دوست داشتنی هستند یا نه! چنین درکی

Read more

خوانش کتاب «تربیت بچه‌ها، تربیت خود ماست» نوشتۀ نائومی آلدورت

خوانش کتاب «تربیت بچه‌ها، تربیت خود ماست» نوشتۀ نائومی آلدورت پیش از خوانش کتاب، مایل بودم دیدگاه دیگران را دربارۀ تربیت بدانم، بنابراین این موضوع را در یک گروه کتابخوانی مطرح کردم و هر شخص تعریفی بر اساس درک یا

Read more