ماه: خرداد 1403

  • کنترل‌گری یا قانون

    کنتر‌‌ل‌گری با تشویق و تنبیه معمولا بزرگسالان، بدون در نظرگرفتن کودکان، علایق و نیازهایشان، برای آن‌ها اهدافی را تعیین می‌کنند و سپس با سیستم تشویق و تنبیه آن‌ها را در مسیر دلخواه خود پیش می‌برند. به عنوان مثال برای انجام تکالیف درسی یا نظم و ادب، حدودی را تعیین می کنند. «دعوا کردن در مدرسه…